Oren en Ogen tekort

Het project “Oren en Ogen tekort” is opgezet om een bezoek aan een museum voor mensen met een zintuigelijke beperking te verbeteren.

Sommige musea hebben speciale rondleidingen voor mensen met een visuele beperking maar die zijn vaak op gezette tijden. Ook mensen met een visuele- of auditieve beperking zouden de mogelijkheid moeten hebben om te allen tijde optimaal van hun museum bezoek te kunnen genieten. Met ons motto “We kunnen horen met onze ogen en zien met onze oren”, zetten we samen met deze doelgroep dit project op. We maken een rondleiding in gebarentaal en met audiodescriptie zodat mensen met een audio- of visuele beperking in hun eigen taal worden aangesproken.

www.orenenogentekort.nl