Gewoon Gelijk

Omdat Mikxs er naar streeft toegankelijkheid voor mensen met een visuele of auditieve handicap te verbeteren, kijken we ook veel naar andere organisaties die zich hier mee bezig houden en werken samen aan de stappen die er nodig zijn om Nederland toegankelijker te maken. Vandaag dan ook geen blog over een belevenis, maar een uitleg wat gehandicapten in Nederland voor rechten hebben door de invoering van het VN verdrag. Deze tekst is afkomstig van Ieder(in), zij maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Zij hebben een nieuwe website speciaal gericht op alles omtrent het nieuwe VN verdrag www.gewoongelijk.nl

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland. Wat verandert er nu in Nederland? De nieuwe website Gewoon Gelijk legt het uit.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Mensen met een beperking zijn daar heel blij mee. En terecht, het gaat hier immers om een belangrijk mensenrechtenverdrag dat recht geeft op gelijke behandeling en participatie. Maar tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland?

Drie veranderingen

De website Gewoon Gelijk geeft uitleg over de drie belangrijkste veranderingen als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Die veranderingen zijn:

  1. Uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
  2. Algemene toegankelijkheid wordt de norm.
  3. Gemeentelijk beleid moet aansluiten bij het verdrag.

Voor wie

Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met deze veranderingen: ondernemers, leveranciers, dienstverleners, bedrijven, werkgevers, scholen, etc. Maar ook beleidmakers, belangenbehartigers en natuurlijk mensen met een beperking zelf. De website Gewoon Gelijk geeft voor al deze groepen informatie.

Gelijke behandeling

De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijs, werk, vervoer en wonen. Na de ratificatie is de wet uitgebreid met ‘goederen en diensten’. Dat betekent dat de wet nu ook geldt voor winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers etc etc.

Filmpje Gewoon Gelijk

Word je ondanks het VN-verdrag en de uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling ogv handicap of chronische ziekte toch ongelijk behandeld? Het filmpje Gewoon Gelijk laat zien wat je kunt doen. Ga naar www.gewoongelijk.nl/tochongelijkbehandeld.