Opdrachten

Elk jaar komen er wel een aantal kleine opdrachten voorbij. Soms voor advies, soms om eens mee te denken over de mogelijkheden en in andere gevallen om iets te organiseren voor de doelgroep bij een event.

In 2021 heb ik oa mogen werken met Museum Boijmans Van Beuningen in het verder doorvoeren van de toegankelijkheidsprogramma’s, invoering van een inclusie platform en bewaken van de toegankelijkheid in het nieuwe te openen Depot. Door de invloed van Corona hebben we hier helaas alleen op kleine schaal stappen in kunnen nemen. Maar is er wel weer een ‘Ongezien’ programma ontwikkeld samen met buurmuseum ‘Maritiem Museum Rotterdam’. Tijdens de eerste rondleiding hebben 3 dames genoten van de extra middelen die we hebben ingezet om de tentoonstelling ‘Maritiem Meesterwerken’ ook voor hen beeld te geven.

Fotofestival Naarden sprak in 2021 de wens uit om de tentoonstelling(en) ook toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Zij hadden hiervoor al een mooie samenwerking opgezet met Visio Aan een aantal fotografen hadden ze gevraagd om een beeldbeschrijving van de foto’s te geven (audiodescriptie). Ik heb deze voor hen beoordeeld en verbeterd om te zorgen dat er een duidelijke beschrijving van alle beelden werd gegeven zodat ook mensen met een visuele beperking zich een beeld kunnen vormen bij de foto die is gemaakt.

Tijdens de open monumentendag wilde het team van de Annamolen Keent te Weert speciaal aandacht besteden aan de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Het idee was om onder andere een zogenaamde voeltafel in te richten. De vraag is of ik advies kon geven over de inrichting van deze voeltafel en/of eventuele andere tips om de molen ook voor blinden en slechtzienden interessant te maken. In twee uitgebreide gesprekken hebben we bekeken wat er allemaal al aanwezig was en hoe dit nog verder verbeterd kon worden.

John Snijkers:

We hebben tijdens Open Monumentendagen 3 personen gehad die de voeltafel daadwerkelijk hebben gebruikt. Het was één persoon die volledig blind was en 2 personen die zeer slechtziend waren. De reacties waren positief. Vooral ook sprak er waardering uit dat wij als team van vrijwilligers op zo’n actieve manier met toegankelijkheid bezig zijn. Vooral de voelbladen van de taal van de molenwieken bleek erg gewaardeerd te worden, óók door zienden die meer over de voeltafel wilden weten. Heel wat mensen hadden ook gelezen dat we met dat project bezig waren.
De bezoekers kwamen ook uit alle hoeken van Nederland en België.

Het Nederlands instituut voor Beeld en Geluid in Den Haag wilde graag een aanvraag doen bij de gemeente voor een subsidie om de tentoonstelling toegankelijk te maken voor mensen met een zintuiglijke beperking. Om te zorgen dat dit plan een goede onderbouwing had, heb ik meegelezen en geadviseerd welke stappen ze het beste zouden kunnen nemen. Met succes want de subsidie is gehonoreerd en in 2022 gaan we aan de slag met de uitvoering.

Maar zo heb ik ook bezoek gebracht aan verschillende musea om samen te kijken wat ze in hun museum zouden kunnen doen. Zo bezocht ik oa Museum Veere, Museum Staphorst, Museum Bussemakerhuis, Naarden vestingmuseum.