Toegankelijkheid Depot

Klant: Depot Boijmans Van Beuningen

De opdracht: In 2019 heeft Elvera meegewerkt aan het beleidsplan van Boijmans Van Beuningen over de stappen die zij willen nemen op het gebied van toegankelijkheid van 2021 t/m 2024. In deze plannen is onder andere opgenomen dat er meer zicht op de toegankelijkheid in algemene zin moet komen en naast het aanbieden van de speciale programma’s meer kennisdeling met dmusea in de buurt.

In 2021 benaderde Fieke Dieleman mij dan ook met de volgende vraag:
Alweer een hele tijd geleden dat wij voor het laatst contact hebben gehad over de toegankelijkheidsprogramma’s van Boijmans. Jij schreef daar voor ons toen een mooi plan met aanbeveling bij. Intussen is het voor iedereen een roerende tijd geweest, maar komt nu ook de tijd om plannen weer op te pakken. Zo voor ons het plan om onze toegankelijkheidsprogramma’s te versterken, uit te breiden en expertisedagen te gaan organiseren.
Zou jij het interessant vinden om binnenkort eens met Yoeri en mij af te spreken, live of online, om te kijken of jij daar een rol in zou kunnen spelen?

Een mozaïek van kleuren onder een glazen vloer waarop iemand staat met een geleidenstok
Een zijaanzicht van het Depot gebouw dat bestaat uit spiegels. De blauwe lucht en omgeving weerkaatsen in het gebouw

Opdracht projectondersteuning bij de toegankelijkheid

De uitvoering: In voorbereiding op de opening van het nieuwe depotgebouw zijn we begonnen met een inventarisatie van de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw en het uitwerken van de ideeën om kennissessies te organiseren voor musea in de stad. Door corona werd ons dat in de eerste periode niet makkelijk gemaakt maar in 2022 hebben we flinke stappen kunnen maken. Zo organiseerden we vier kennissessies over verschillende onderdelen van toegankelijkheid. Ook hadden we aparte sessies over sociale toegankelijkheid voor de kunstdocenten en publieksmedewerkers georganiseerd die versterkt werden met verhalen uit de doelgroep. Maar ook de digitale ontsluiting, informatie en fysieke toegankelijkheid werden onder de loep genomen.

De speciale programma’s die in het museum werden aangeboden zijn weer nieuw leven ingeblazen. Kirsten de Ven is als kunstdocent toegetreden en geeft nu groepsrondleidingen met gebaren en elke maand instaprondleidingen. Hieraan nemen vooral ook horende mensen deel en zorgen we dat ook zij kennis maken met de Nederlandse gebarentaal. Lekker inclusief. Ook is er een nieuwe groep met kunstdocenten ondergedompeld in de training om rondleidingen te geven aan mensen met een visuele beperking zodat we in 2023 dit programma weer op de agenda kunnen zetten.

We maakten een video die mensen kunnen bekijken als voorbereiding op hun bezoek zodat ze een indruk krijgen van wat ze kunnen verwachten. En zetten deze video samen met alle toegankelijkheidsinformatie op één pagina.

Lees alles over de toegankelijkheid van het Depot Boijmans Van Beuningenhttps://www.boijmans.nl/depot/toegankelijkheid

Een groep mensen achter de schermen in het depot
Met de rondleiding even achter de schermen kijken
Een man kijkt met een loepbril op zijn neus naar een stuk goudleerbehang, een vrouw kijkt over zijn schouder mee.
Ervaren hoe het is om te werken als conservator

Klant aan het woord

Fieke Dieleman, specialist publieksprogramma’s Museum Boijmans Van Beuningen

Elvera helpt Museum Boijmans Van Beuningen op een heel professionele en passievolle manier om zich te ontwikkelen op het gebied van sociale en fysieke toegankelijkheid. Daarnaast draagt ze bij aan het vergroten van bewustwording en kennis van het personeel op het gebied van toegankelijkheid. Ze ontwikkelde specifieke programma’s zoals Ongezien Boijmans, voor mensen met een visuele beperking. Elvera heeft veel expertise en een enorm netwerk dat ze steeds op de juiste manier in weet te zetten.

Kun je hulp gebruiken bij jouw project?

Mikxs biedt hulp bij verschillende projecten die er voor zorgen dat kunst en cultuur toegankelijker wordt voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking.

Contact ons voor een vrijblijvend gesprek