Toegankelijk Museum

Samen werken aan meer zichtbaarheid

Toegankelijk Museum is een initiatief waarbij musea regionaal samenwerken om kennis te delen over toegankelijkheid in het museum. Vanuit het initiatief wordt gezorgd voor kennisoverdracht, ondersteuning bij de ontwikkeling van programmering van speciale rondleidingen en advies bij het toegankelijk maken van een museum.

Vanuit de kracht van een gezamenlijke website en gedeelde communicatie zorgt Toegankelijk Museum voor een beter bereik van het beoogde publiek en afstemming van het aanbod binnen de regio. Zo voorkomen we dat ieder museum op dezelfde deur klopt met de vraag: Wil je naar mijn museum komen voor…

Lees meer over hoe Toegankelijk Museum tot stand is gekomen.

Introductiefilm Toegankelijk Museum in NGT met stemtolk

We slaan de handen ineen

Het Wereldmuseum, Depot Boijmans Van Beuningen, de Kunsthal en het Maritiem Museum zijn de eerste musea in de regio Rotterdam-Rijnmond die zich hebben aangesloten bij Toegankelijk Museum. Daarmee is de start van het platform Toegankelijk museum een feit. Samen met het Nederlands Fotomuseum en het Belasting & Douane Museum vormen deze zes musea de kerngroep die sinds 2022 samenwerkt en van waaruit dit initiatief is ontstaan.

Elkaar verder helpen door kennisdeling

Mikxs is het organisatie- en adviesbureau dat zich inzet voor toegankelijke kunst- en cultuurbeleving en is de drijvende kracht achter Toegankelijk Museum. Om de musea een zo compleet mogelijke basis te geven om te werken aan de toegankelijkheid, werkt het samen met verschillende bedrijven en organisaties. De 4-jaarlijkse kennissessies die verschillende onderwerpen op dit vlak uitdiepen, zijn bedoeld voor alle culturele instellingen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Voor extra advies en ondersteuning en hulp bij de promotie kunnen musea zich aansluiten bij Toegankelijk Museum.

Middels de website www.toegankelijkmuseum.nl wordt het aanbod van speciale programmering in de musea onder de aandacht gebracht. Hier is informatie te vinden over de deelnemende musea en het aanbod dat zij hebben. Daarnaast is er een kalender waarin alle rondleidingen met gebaren en voor mensen met een visuele beperking op datum zijn terug te vinden en je direct naar de plek wordt geleid waar je de rondleiding kunt boeken.

Voor interesse om aan te sluiten bij Toegankelijk Museum, meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Mikxs.

Elvera van Leeuwen
info@toegankelijkmuseum.nl
telefoonnummer +31(0)615616136